Latgales dati

1923. gada 2. oktobris

Daugavpils apriņkī - Sebastjans Pabērzs, Francis Kozul-Kaža, kandidāti - Jezups Zelle, Kazimirs Kokins
Aloizs Bojārs bija valdes priekšsēdētāja v. i. /1923/
Ludzas apriņķi -Vinca Barkāns, Kārlis Lācis, kandidāti - Izidors Bušs, Staņislavs Augustans.
Eduards Rudzišs bija valdes priekšsēdētāja v. i. /1923-/.
Rēzeknes aprinķī - Jezups Bekers, Ontons Počs, kandidāti - Konstantins Ikaunieks, Antons Veikšāns.
Pēteris Zadvinskis valdes priekšsēdētājs /1923-/.
Pēc likuma pašvaldību likvidācija bija japabeidz līdz 1925. gada 1. aprīlim.
1924. gada 25. martā prezidents izsludināja likumu par likvidācijas apturēšanu.

Atsauces
  • “Apriņķu pašvaldību likvidacijas valžu sastāvs.” Valdības Vēstnesis. 1923.10.04.