Latgales dati

1930. gada 24. augusts

Daugavpils aizsargu pulka desmit gadu svinības iesākās ar dievkalpojumu luterāņu un katoļu baznīcās. Pēc dievkalpojuma uz tirgus laukumanotika parāde, kur ieradās Tautas labklājības ministrs Rubulis, iekšlietu ministra biedra Budžes un aizsargu pulka komandiera Silava pavadībā. Parādi komandēja komandiera palīgs Matjušonoks. Tiek pasniegtas aizsargiem balvas.
No parādes laukuma aizsardzes, aizsargi un svētku viesi pušķotās liellaivās ar tvaikonīti un automobiļos devās uz Poguļankas kurortu, kur bija sarīkots kopmielasts. Mielastam sekoja koncerta daļa, kuru izpildīja dzelzceļnieku koris Reinfeldes vadībā.

Atsauces