Latgales dati

1856. gada 16. augusts

Muižas īpašnieks Nikolajs Korfs adresē lūgumu Vidzemes guberņas vadībai. Tajā ietverta prasība muižas zemes kopā ar tās iedzīvotājiem (6337 vīrieši, 6757 sievietes) pievienot Vidzemei.
Atkārtots lūgums iesniegts 1857. gada oktobrī. Tā paša gada decembrī sekoja atteikums. Iebildums - ievērojamais ebreju skaits Krustpils muižā.

Atsauces
  • Avotiņa, R., Kavace, D. Krustpils pagasts. Vietvārdi, ģeogrāfija, vēsture. 2012. 13. lpp.