Latgales dati

1949. gada 12. maijs

1949. gada 12. maijā PSRS Ministru padome izdeva rīkojumu Nr. 140 par “Elektroinstrumenta” rūpnīcas dibināšanu Daugavpilī. Dokumentā par rūpnīcas dibināšanas nepieciešamības oficiālo iemeslu minēta iecere paplašināt elektroinstrumentu ražošanu.
Pirms tam, 1949. gada 27. janvārī PSRS Celtniecības un ceļu mašīnbūves ministrijā tika izveidots plāns, kas paredzēja “Elektroinstrumenta” izvietošanu Daugavpilī, zemes gabalā Sarkanarmijas ielā 188 un Valkas ielā 2, kopējā platībā 19, 7 ha.
Pēc arhīva dokumentiem var secināt, ka 1949. gada 31. maijs ir oficiālais rūpnīcas darbības sākums. Saskaņā ar PSRS Celtniecības un ceļu mašīnbūves ministrijas rīkojumu Nr. 74–k par Daugavpils rūpnīcas “Elektroinstruments” direktoru tika iecelts Pāvels Mihaļovs. Lai nodrošināt ar darba telpām rūpnīcas valdei, tika piešķirta platība tramvaju depo klubā. Jūnijā rūpnīcā sākās cilvēku pieņemšana darbā.

9428d8c2a990bbe982897e91481ca8e3c70e61a2