Latgales dati

1992. gada 3. jūlijs

Austrālijas laikraksts "Australijas latvietis" informē par Melburna izdoto E.Dunsdorfa grāmatas "Skaistā Latgale" iznākšanu:
Edgars Dunsdorfs, LATGALES VĒSTURISKĀS KARTES,
Latvuas vēsturisko karšu sērgas 3. sējums, izdevis K. Zariņa fonds Mel burnā 1991. gadā, 392 lpp.
Kad 1984. gadā Edgars Dunsdorfs publicēja Latvijas vēsturisko karšu pirmo sējumu - 17. un 18. gadsimta zemes karakartes, viņš grāmatas priekšvārdos norādija, ka vēstures kartes ir svarīgs palīglīdzeklis Latvijas vēstures studijās. Viņā vēl paskaidroja, ka daļās sagrieztajam reproducētajām kartēm „pievienojis īsu
apskatu par vēsturiskajiem notikumiem, kas izgaismo karšu rašanās apstākļus". Septiņus gadus vēlāk publicētais karšu sērijas 3. sējums, kas veltīts Latgales vēsturiskām kartēm, droši vien autora darba pieredzes rezultātā liecina par vēl citiem
mērķiem un apsvērumiem..

Atsauces
  • Silkalns, F. “JAUNAS GRĀMATAS.” Austrālijas Latvietis. 1992. 3. jūlijs.
  • Zeps, V. “SKAISTĀ LATGALE. Edgars Dunsdorfs. Latgales vēsturiskās kartes. Latvijas vēsturisko karšu sērija, 3.) Melburna: Kārļa Zariņa fonds, 1991. 392 lp. Iesieta. US$ 33, DM 51.” https://jaunagaita.net/jg190/JG190_gramatas_Zeps.htm (28.05.2019).
3a0c1a0fbfc851055f63b074bce6ba3bd322e3bc