Latgales dati

1906. gada 21. janvāris

1906. gada 8. janvārī pēc vecā stila
Laikrakstā "Gaisma" ievietots Raiņa dzejolis latgaliski "Labdaris". Pirmpublicējums latviešu valodā bija Mājas Viesa Mēnešrakstā 1896. gadā, dzejolis iekļauts krājumā "Tālas noskaņas zilā vakarā" 1903. gadā. Atdzejojumu no latviešu valodas acīmredzot veica paši laikraksta darbinieki.
To var uzskatīt par hronoloģiski pirmo Raiņa dzejoli, kurš publicēts latgaliski.
Turpmāk ziņāmi vēl vismaz 15 gadījumi, kad publicēti dzejoļi latgaliski - atdzejojumi no latviešu valodas.

77bc376ffb846b87e9af05e16e5a177cf57c8acc