Latgales dati

2006. gada 4. decembris

Šī datuma mediju ziņa
Izdots Rūtas Kaminskas, Anitas Bisteres pētījuma "Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā" pētījums.
Grāmatā ietverta informāciju par 58 sakrālajām celtnēm, tai skaitā par pareizticīgo un vecticībnieku baznīcām, kā arī par katoļu, luterāņu un jūdaisma konfesijas dievnamiem.
Izdevums ir pirmais izdevniecības "Neputns" aizsāktajā sērijā par Latvijas dažādo reģionu sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļiem.

Atsauces