Latgales dati

1919. gada 17. maijs

Lai nodrošinātu kārtību aizmugurē, LSPR Komisāru padomes priekšsēdētāja biedrs (1919). Jūlijs Daniševskis 17. maija runā Daugavpilī aicināja pastiprināt teroru: „Modri jāuzrauga mantīgās šķiras, visas aizdomīgās personas jāiesloga koncentrācijas nometnēs, buržuāziskā nometne jāorganizē darba rotās un jānosūta uz dziļu aizmuguri. Apdraudētos apvidos ne ar kādiem ieganstiem nedrīkst atstāt kaujas spējīgus buržujus – tie jāevakuē, uzraudzībā jānosūta sabiedriskos darbos.”

Atsauces
  • Šiliņš, J. PADOMJU LATVIJAS MILITĀRĀ UN POLITISKĀ ATTĪSTĪBA (1918. GADA DECEMBRIS – 1919. GADA JŪNIJS). PROMOCIJAS DARBS. Rīga, 2011. 166. lpp.