Latgales dati

1918. gada 20. decembris

Daugavpilī izmeklēšanas komisija bija padomju varas represīva institūcija, kuras uzdevums bija cīņa pret politiskajiem pretiniekiem, mērķis - varas sagrābšana un noturēšana.
Līdzīgas institūciajs tika dibinātas arī citviet Latvijā: Cēsu apriņķī izmeklēšanas komisija tika izveidota 1918. gada 24. decembrī. Rīgā izmeklēšanas komisija tika izveidota 1919. gada 3. janvārī (reorganizēta 18. janvārī), Rīgas Jūrmalā izmeklēšanas komisiju izveidoja 7. janvārī, Tukumā 23. janvārī, Talsos 26. janvārī. Vecgulbenē 18. decembrī tika izveidots pirmais revolucionārais tribunāls Latvijā.
Daugavpils izmeklēšanas komisija turpmāk tika reformēta par Daugavpils pilsētas kārtības apsargāšanas komisiju, kopš 1919. gada 1. aprīļa - Daugavpils Kara revolucionārā komiteja.
1020. gadā prese bija informācija, ka Daugavpils cīņu laikā esot aizturēts vilciens ar tribunāla locekļiem.

Atsauces
  • Šiliņš, J. PADOMJU LATVIJAS MILITĀRĀ UN POLITISKĀ ATTĪSTĪBA (1918. GADA DECEMBRIS – 1919. GADA JŪNIJS). PROMOCIJAS DARBS. Rīga, 2011. 88. lpp.
  • “Uz Daugavpili.” Brīvā Zeme. 1920. 10. janvāris.