Latgales dati

1946. gada 1. marts

Laikraksts "Cīņa" 1946. gadā: "Lielais vairums padomju pilsoņu, kas vācu okupācijas laikā bija aizdzīti uz Vāciju, jau atgriezušies dzimtenē, un repatriācijas darbs visumā pabeigts. Tādēļ Latvijas PSR Ministru Padome nolēmusi likvidēt repatriējamo pilsoņu pieņemšanas un sadales punktus pie Daugavpils un Jelgavas pilsētas izpildkomitejām. Turpmāk atsevišķu pilsoņu repatriācijas lietas kārtos Jelgavas un Daugavpils pilsētas izpildkomiteju priekšsēdētāji. Repatriācijas nodaļa pie Latvijas PSR Ministru Padomes turpinās darbu līdz 1946. gada 1. oktobrim".

Atsauces
  • “Padomju pilsoņu repatriācijas lieta.” Cīņa. 1946. 9. jūnijs.