Latgales dati

2017. gada 16. oktobris

Rugāju novada biedrības “Silenieku skola” dibinātāji Līga Moroza-Ušacka, Aija Moroza, Artis Ušackis. Biedrības dibināšanas mērķis – kultūrvēsturiskā mantojuma atdzīvināšana, saglabāšana un pieejamības veicināšana sabiedrībai, iesaistoties multikulturālos projektos kultūras, izglītības, mākslas, sporta, sociālajā un tūrisma jomā.

Silenieku skola dibināta 1895. gādā kā Bankavas ev. luter. draudzes skola.

Atsauces