Latgales dati

2004. gada 30. aprīlis

Latvijas Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta atzīst sarkano partizānu vienības komandieri Vasīliju Kononovu vainīgu kara noziegumu izdarīšanā Otrā pasaules kara laikā. 2004. gada 28. septembra Senāta Krimināllietu departaments atstāj negrozītu šo spriedumu. V.Kononova vienība veica vardarbīgu uzbrukumu Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta Mazo Batu sādžā, nodedzinot mājas un iznīcinot tās iedzīvotājus.