Latgales dati

1919. gada 11. janvāris

Iznāca 2 vai 3 reizes nedēļā. sākumā to izdeva Rēzeknes izpildkomiteja un komunistiskās partija. Vēlāk to pārņēma (pēc Rīgas krišanas) komunistu CK, tāpēc tai bija divi izdevēji. Tika izveidota apvienotā laikrakstu "Vlastj Bednoti" un "Taisnība" redkolēģija V. Zeimaļa vadībā (atbildīgais redaktors). 1920. gada 22. janvārī tika pieņemts lēmums pārtraukt laikrakstu "Taisnība" un "Vlastj bednoti" izdošanu.

Atsauces
  • Treijs, R. “Apriņķu prese Padomju Latvijā 1919. gadā.” Grām.: Oktobrī dzimusī. Rakstu krājums. Rīga: Liesma, 1978. 95. - 113.lpp.