Latgales dati

1947. gada 6. janvāris

1947. gada 6. janvārī Daugavpils apiņķa Dubnas ciemā izveidojās kolhozs "Dzirkstele" - pirmā kolektīvā saimniecība apriņkī un visā Latgalē, otrā Latvijā pēc Jelgavas apriņķa kolhoza "Nākotne" (dib. 1946. gada novenbrī).
1947. gada 2. jūnijā Silavišķu ciemā sapulcējās iniciatoru grupa un organizēja kolhozu «Putj lljiča».
Trešā kolektīvā saimniecība apriņķi bija kolhozs «Novij putj», kuru 1947. gada 3. jūljā organizēja sādžas «Gornije Višķi» zemnieki. Tādējādi Višķu pagastā 1947. gadā bija noorganizēti trīs kolhozi.

Atsauces
  • Stikāns, A. “Pa sociālisma ceļu.” Avangards, Daugavpils. 1978. 16. decmbris.
  • Līdums, A. “Tā tas iesākās.” Avangards, Daugavpils. 1967. 25. februāris.