Latgales dati

1945. gada 2. novembris

Izdots Latvijas PSR Augstākās Padomos Prezidija DEKRĒTS par ciemu padomju nodibināšanu Rēzeknes apriņķī. Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidijs nolemj nodibināt Rēzeknei apriņķī šādas ciemu padomes:
...
Andrupenes pagastā:
Andrupenes ciema padome
Artemovas ciema padome
Andzeļu ciema padome
Rudušķu ciema padbme
Liepušķu ciema padome
Virandas Ciema padome
Dorotpoles ciema padome
Pušas ciema padome
Zelenpoles ciema padome
...
Atašienes pagastā:
Atašienes ciema padome
Putniņu ciema padome
Buntuku ciema padome
Zaļecu ciema padome
...
Barkavas pagastā:
Barkavas ciema padome
Sumenieku ciema padome
Murmastienes ciema padome
Borbaļu ciema padome
Čeržinieku ciema padome
...
Bērzgales pagastā:
Mežvidu ciema padome
Padoles ciema padome
Juzupoles ciema padome
Vērēmu ciema padome
Lendžu ciema padome
Bērzgales ciema padome
...
Dricēnu pagastā:
Dricēnu ciema padome
Taunogas ciema padome
Pelsiņu ciema padome
Skuškovas ciima padome
...
Ezernieku pagastā:
Patmalnieku ciema padome
Ezernieku ciema padome
Naikuru ciema padome
Niperu ciema padome
Žogotovas ciema padome
Svariņu ciema padome
Ruseckas ciema padome
...
Gaigalavas pagastā:
Gaigalavas ciema padome
Strūžānu ciema padome
Garanču ciema padome
Nagļu ciema padome
...
Galēnu pagastā:
Galēnu ciema padome
Soboļevaš ciema padome
Lomu ciema padome
Stabulnieku ciema padome
Polkaronas ciema padome
Upenieku ciema padome
Štikānu ciema padome
...
Kaunatas pagastā:
Kaunatas ciema padome
Marguču ciema padome
Antropovas ciema padome
Višu ciema padome
Matuļu ciema padome
Dubuļu ciema padome
Foļvarkovas ciema padome
Goveikas ciema padome
...
Makašēnu pagastā:
Makašēnu ciema padome
Mežāres ciema padome
Brožguļu ciema padome
Gailumu ciema padome
Čakšu ciema padome
Kleperu ciema padome
Vusaru ciema padome
Pūderu ciema padome
...
Maltas pagastā:
Prezmas ciema padome
Vertukšņas ciema padome
Spēļu ciema padome
Sosnas ciema padome
Bondaru ciema padome
Garkalnu ciema padome
Bičku ciema padome
Maltas ciema padome
...
Ozolaines pagastā:
Bekšu ciema padome
Ozolaines ciema padome
Slabadas ciema padome
Bumbišķu ciema padome
...
Rēznas pagastā:
Sprūževas ciema padome
Stoļerovas ciema padome
Griškāņu ciema padome
Bešaukas ciema padome
Auziņu ciema padome
Janopoles ciema padome
Rēznas ciema padome
Černoju ciema padome
Ismeru ciema padome
Rečinas ciema padome
...
Ružinas pagastā:
Ružinas ciema padome
Kruķu ciema padome
Luksnas ciema padome
Culku ciema padome
Jekimovkas ciema padome
Pustinku ciema padome
Tiskadu ciema padome
...
Sakstagala pagastā:
Sakstagala ciema padome
Sokolovas ciema padome
Uļjanovas ciema padome
Kantinieku ciema padome
...
Silajāņu pagastā:
Silajāņu ciema padome
Rušenicas ciema padome
Riebiņu ciema padome
Antonišķu ciema padome
Feimaņu ciema padome
Nikitišķu ciema padome
....
Stirnienes pagastā:
Stirnienes ciema padome
Kasaliešu ciema padome
...
Varakļānu pagastā:
Varakļānu ciema padome
Atspuku ciema padome
Strodu ciema padome
Bērzkamieku ciema padome
Maurānu ciema padome
Kristeļu ciema padome
Dekšāres ciema padome
...
Viļānu pagastā:
Viļānu ciema padome
Radopoles ciema padome
Skudnovkas ciema padome
Zirkaukas ciema padome
Sokolu ciema padome
Ornicānu ciema padome
Rikavas ciema padome
Makūžu ciema padome.

Atsauces
  • “Latvijas PSR Augstākās Padomos Prezidija DEKRĒTS par ciemu padomju nodibināšanu Rēzeknes apriņķī 1945.11.17.” Ведомости Президиума Верхного Совета ЛССР=LPSP AP Prezidija ziņotājs. 1945. 17. novembris.