Latgales dati

1945. gada 1. augusts

Izdots Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija DEKRĒTS par ciemu padomju nodibināšanu Abrenes apriņķī. Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidijs nolemj nodibināt Abrenes apriņķī šādas ciemu padomes:
...
Balvu pagastā:
Balvu ciema padome
Vistusalas ciema padome
Dekšņu ciema padome
Kubuļu ciema padome
Ploskenas ciema padome
Silamalas ciema padome
Celmeņu ciema padome
...
Baltinavas pagastā:
Bukstu ciema padome
Baltinavas ciema padome
Demerovkas ciema padome
Kukovas ciema padome
Kvašņevas ciema padome
Oboļevas ciema padome
Pazlaukas ciema padome
...
Bērzpils pagastā:
Bērzpils oiema padome
Benisiavas ciema padome
Golvaru ciema padome
Drudžu ciema padome
Lieparu ciema padome
Osudaru ciema padome
...
Vīksnas pagastā:
Georģijevas ciema padome
Nikolajevas ciema padome
Oknupes ciema padome
...
Viļakas pagastā:
Vecumu ciema padome
Viļakas ciema padome
Krustcelmu ciema padome
Sosnicas ciema padome
Susāju ciema padome
Medņevas ciema padome
Viduču ciema padome
Kazukalna ciema padome
Koziņu ciema padome
Pleševas ciema padome
Cebatarovas ciema padome
...
Liepnas pagastā:
Bērziņu ciema padome
Doktu ciema padome
Kupravas ciema padome
Liepnas ciema padome
Surikovas ciema padome
...
Rugāju pagastā:
Daugiasnes ciema padome
Dreimaņu ciema padome .
Kraukļu ciema padome
Pakratu ciema padome
Medņu ciema padome
Rugāju ciema padome
Teteru ciema padome
...
Tilžas pagastā:
Vectilžas ciema padome
Krišjāņu ciema padome
Kraonpiņu ciema padome
Skubiņu ciema padome
Ruskulovas ciema padome
Tilžas ciema padome
...
Šķilbēnu pagastā:
Zaļčupes ciema padome
Loginas ciema padome
Šķilbēnu ciema padome
Stabļevas ciema padome
Egļevas ciema padome.

Atsauces
  • “Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija DEKRĒTS par ciemu padomju nodibināšanu Abrenes apriņķī 1945.08.21.” Ведомости Президиума Верхного Совета ЛССР=LPSP AP Prezidija ziņotājs. 1945. 21. augusts.