Latgales dati

1949. gada 18. jūnijs

LPSR Zinātņu akadēmijas izbraukuma sēde notika Daugavpilī 1949. gada 18. - 19. jūnijā. Galvenā tēma - kolhozu veidošana Latvijā. Sēdēs piedalījās ap tūkstotis dalībnieku - kolhozu vadītāju, saimniecisko darbinieku. Sesijā piedalījās akadēmiķis Valeskalns.