Latgales dati

1927. gada 7. decembris

Pagaidu valdē darbojās: Priekšsēdētājs P. Strods, pr. biedrs
Dr. P. Grišāns, sekretārs A. Isaļnīks un kasiers stud. St. Švekers.
Biedrībā darbojās:
Staņislavs Lakšs priekšsēdētāja biedrs.
Darbojās līdz 1935. gadam, ka Latvijā apvienojās vairākas esošās atvalināto karavīru biedrības. Uz to laiku Latgales biedrībai bija 25 nodaļas.
Jāpiebilsts, ka 1940. gadā likvidējamo biedrību sarasktā bija 'Latgales atvaļināto karavīru biedrība".

Atsauces
  • “Latgolas Atvalinotu Karaveiru Bidrība.” Zemnīka Ziņas. 1927. 22. decembris.
  • “Arī atvaļināto karavīru organizācijas apvienojas.” Latvijas Kareivis. 1935. 22. janvāris.