Latgales dati

2018. gada 17. decembris

Kongresa darbu vadīja Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs, dalībnieku vidū bija eparhijas klēriķi un draudžu pārstāvji
Pēc Aleksandra sacītā eparhijā darbojas viens sieviešu klosteris, 65 baznīcas, 4 kapelas, kalpošanu veic 30 garīdznieki un 2 diakoni. Nesen tika iesvētīti atjaunoti dievnami Tiskādos un Lipušķos, iesvētīšanai sagatavoti jauni dievnami Rēzeknes Ziemeļu rajonā un Viļānos. Notiek nozīmīgi restaurācijas darbi Borisa-Gļeba katedrālē (baznīca pirmo reizi tiek rotāta ar sievu gleznojumiem), sekmīgi norisinās Daugavpils eparhiālā nama un Rēzeknes Garīgā centra labiekārtošana, organizēta Eparhiālā svētdienas skola.
Daugavpils-Rēzeknes eparhijas pirmais kongress notika [[n69112013. gada 28. oktobī]]

Atsauces