Latgales dati

1919. gada 14. augusts

Diskusijas izraisīja Daugavpils deputātu skaits - 40. Pēc diskusijām šo skaitli palielināja līdz 60.
Pirms revolūcijas Daugavpilī bijuši 23 deputāti, Kerenska laikā 36 - 38.

Atsauces
  • “Latwijas Tautas Padomes ceturtās sesijas treschā sehde. 14. augustā 1919. g.” Latvijas Tautas Padomes sēdes. 1919. 11. augusts.