Latgales dati

1961. gada 7. jūlijs

Latviešu emigrācijas pārstāvji no Čikāgas un Milvoku katoļu draudzēm Viskonsīnā (ASV) pārņem savā īpašumā mītni un teritoriju (25 akri) Vandavega ezera krastā, ap 80 jūdzes no Čikāgas ( 2 stundu brauciens) un 45 jūdzes no Milvokiem (1, 5 stundu brauciens). Jaunajā īpašumā 9. jūlijā notika pirmais dievkalpojums, ko vadīja prāv. B. Baginskis. Bija ap 200 dalībnieku.
Īpašums iegādāts un reģistrēts uz latviešu mariāņu vārda. Brīvajā pasaulē no Latvijas ir izdevies izkļūt trim latviešu mariāņiem, divi no viņiem ir Čikāgā, viens Romā. Čikāgas latviešu mariāņi - Jezeps Grišāns un Boļeclavs Baginskis — ir arī jaunā īpašuma lietu kārtotāji: Grišāns pārzin saimniecisko pusi, bet B. Baginskis kārto visas pārējās lietas. Kā kontaktpersona tiek minēts arī Silvestrs Skurulis, no Milvoku katoļu draudzes.
legādātais īpašums domāts visu ASV un Kanādas latviešu katoļa vajadzībām. ASV un Kanādas katoļi īpašuma iegādes fondā arī izdarījuši iemaksas. īpašums iegādāts par $45.000, protams, izdarīts aizņēmums.
No J. Grišāna atmiņām izriet, ka viņs mēģinājis veidot Vandavegā latgaliešu centru. Tajā rīkoti pasākumi, piemēram, Latgales 1917. gada kongresa atcerei.

Atsauces
  • “Kad Čikagas latvieši tiks pie lauku īpašuma.” Laiks, Ņujorka. 1961. 22. jūlijs.