Latgales dati

1935. gada 9. marts

Latgales agronomisko darbinieku sanāksmē piedalījās zemkopības ministrs J. Kauliņš un zemkopības viceministrs J. Birznieks, Latgales lauksaimniecības biedribu savienības pārstāvji,, Daugavpils pilsētas galva Volonts, Daugavpils garnizona priekšnieks gen. Bangerskis, Daugavpils, prefekts Jansbergs, Daugavpils apriņķa priekšnieks Silavs.

39a252dd1eed7f4a50112fd61d31871ff9211e9e