Latgales dati

1941. gada 6. jūlijs

Sinagoga sāka būvēta 1864. gadā (arī 1865. gadā). Daugavpils 1936. gada ceļvedī rakstīts, ka sinagoga pastāv 67 gadus (1869). Celtniecība esot ieilgusi sakarā ar draudzes strīdiem, ugunsgrēku 1884. gadā un aizliegumiem. Bija iecere būvēt vislielāko sinagogu pilsētā, bet vietējā vara aizleidza, jo šī celtne būšot leilāka par tuvumā esošo kataoļu baznīvu Rīgas ielā (Sv. Pētera baznīcu). Celtniecība ilgusi vairāk nekā 30 gadus, 1896. gadā veikti apdares darbi. Kapitālais remonts veikts 20. gs. 30. gadu vidū.
Izvietota starp Saules ielā 49, kvartālā starp Mihoelsa un Viestura ielu. Tagad neapbūvēta teritorija.Bija lielākā un plašākā sinagoga Daugavpilī, tajā bija 500 vietas.
1936. gadā sinagogas vecākais bija I. Cemels (iespējams Icks Cemelis), reliģisko ceremoniju zinātājs B. Aginskis (iespējams Boruhs Aginskis), kasieris H. Levins.

Atsauces
  • Маймин, Гесель. “Большую хоральную синагогу построили и… взорвали.” http://dinaburg.ru/viewtopic.php?id=2758 (31.10.2018).
  • Vadonis pa Daugavpili. 2. izd. 1936. 57. lpp.