Latgales dati

1812. gada 15. janvāris

15. janvārī (v .st 2. janvārī) izdots imperatora rīkojums par akadēmijas dibināšanu. Tā bija iestāde ar universitātes statusu. Atklāšana notika maijā, bet sakarā ar Napaleona uzbrukumu mācības pārtrauktas. Tās uzsāktas 1813. gadā.
Darbojās līdz 1820. gadam, ka no Krievijas izsūtīti jezuīti.
Akadēmijas darbības laikā bija 3 rektori, viens no tiem Aloizs Landes saistīts ar Latgali.
Akadēmijā mācījās zinātnieks Justins Karņickis (1806-1876), kura tēvs Mikolajs Karņickis bija Ludzas maršalks.
Polockas akadēmijā bijis iespējams apgūt profesionālas iemaņas arī glezniecībā. Tur, Hilzenu un Sadarsku muižnieku dzimtu atbalstīti, mācījušies arī Latgales studenti. Par viņu darbību glezniecības laukā ziņas nav saglabājušās, toties zināms, ka šīs Akadēmijas pasniedzēja Gabriela Grūbera (1738-1806) altārglezna „Sv. Kazimirs" savulaik atradusies Augšzemē - Dvietes katoļu baznīcā.

Atsauces
  • Kaminska, R. “DIEVMĀTES TĒLS LATGALES GLEZNIECĪBĀ.” Latvju Māksla, 1993. Nr.1, 1945. lpp.