Latgales dati

1988. gada 12. novembris

Nodaļas dibināšanas konference notiek sestdienā Daugavpils pilsētas teātrī. Aicinājumu uz konferenci parakstījis Daugavpils teātra direktors Jānis Žugovs.
Pirms tam laikraksts " Avangards" informēja, ka tautfrontieku dažādās grupās ir apvienoti ap 400 biedru. Dibināšanas konferencē nosauktie skaitļi - 67 grupas rajonā un pilsētā, 1150 dalībnieki.
Konferenci vadīja DPI docents Valfrīds Paškevičs un darba veterāne Zofija Zujeva.
Ievēlēta valde 13 cilvēku sastāvā. Valdes pilnvarotais Ē.Didriksons.
20. novembrī Jaunbūves baznīcā notika aizlūgums par LTF vietējo nodaļu Daugavpils.
Aktīvākie biedri:
Nodaļas ekoloģijas un dabas aizsardzības sekcijas vadītājs Bruno Jansons.
Valdes loceklis Jānis Strods.
Daugavpils rajonā veidojās atsevišķas nodaļas.
1988. gada 20. novembrī dibināta LTF Subates nodaļa. Valdes priekšsēdētājs J. Barons.
1988. gada 1. decembrī tāda nodaļa izveidojās Dvietē. Nodaļas valdes priekšsēdētājs - elektriķis Evalds Stašāns, locekļi - traktoristi Eduads Zebris un Antons Paukste. elektriķis Imants Andersons - Mičurlna kolhoza galvenais inženieris J. Krievāns, veikalvede Astērija Kunicka un laborants Boļeslavs Valters. Tautas frontes .grupa sastāv no 30 cilvēkiem.
1988. gada decembrī dibināta Ilūkstes nodaļa. Valdes priekšsēdētājs SPMK meistars Staņislavs Mežinieks. Valdes loceklis Ilūkstes 1. vidusskolas skolotājs P. Zemļickis.
Vaboles nodaļu vadīja valdes priekšsēdētājs A. Kucins.

Atsauces
  • “PILSĒTAS UN RAJONA IEDZĪVOTĀJU, LATVIJAS TAUTAS FRONTES BIEDRU IEVĒRĪBAI.” Avangards, Daugavpils. 1988. 5. novembris.
  • Rotmanova, K. “Aizlūgums par Latvijas Tautas fronti.” Avangards, Daugavpils. 1988. 15. novembris.
  • KRIEVĀNS, J. “SAPULCĒJĀS DVIETIEŠI.” Avangards, Daugavpils. 1988. 10. decembris.
  • Barons, J. “Lai dzīve vērstos labāka.” Avangards, Daugavpils. 1988. 10. decembris.
  • “Ilūkstē notika dibināšanas konference.” Avangards, Daugavpils. 1988. 10. decembris.
  • “Latvijas sāpe - mūsu visu sāpe.” Avangards, Daugavpils. 1988. 19. novembris.