Latgales dati

1933. gada 28. oktobris

Ziemeļu apdrošināšanas sabiedrības vadītājs A.Martinsons (42 g. v.) apsūdzēts tā dēvētajā "dedzinātāju prāvā", jo bija saistīts ar ļaunprātīgām apdrošinātu īpašumu dedzināšanu.
A. Martinsonu dēvēja par "Latgales autobusu karali", jo organizēja autobusu satiksmi pa šo novadu. Bizness cieta lielus zaudējumus, jo 30. gados ziemas bija aukstas un ar autobusiem konkurēja vilcieni.
Preses ziņa: Dedsinataju prahwâ Rigâ apgabalteesa sestdeen g. m. Aleksandru Martinsonu noteesaja us 6 spaidu darbos.

Atsauces
  • “Direktora Martisona nozeedzigās gaitas apdroschinaschanas beedribā "Zeemelis".” Pēdējā Brīdī. 1932. 14. aprīlis.
  • “Tiesa.” Latvijas Kareivis. 1933. 29. oktobris.