Latgales dati

1974. gada 27. jūlijs

1942. gada 2. janvārī Ančupānos pēc vācu okupācijas varas iestāžu pavēles nogalināja apmēram 200 Audriņu ciema iedzīvotājus. 1944. gada aprīlī, tuvojoties padomju karaspēkam, pēc nacistiskās Vācijas represīvo iestāžu rīkojuma nolūkā slēpt civiliedzīvotāju masveida nogalināšanas pēdas, bedri, kurā atradās masu slepkavību upuri, atraka, cilvēku mirstīgās atliekas sadedzināja, nesadegušo līķu kaulus sasmalcināja.
Padomju okupācijas pirmajos gados masu slepkavību vietu pie Rēzeknes iespēju robežās sakopa. 1963. gadā 9. maijā mītiņa laikā tur atklāja nelielu piemiņas plāksni.
1974. gada centrālo memoriāla pieminekli – “Māti ābeli” – veidoja tēlniece Rasa Kalniņa-Grīnberga. Monumentu novietoja betona plātnēm klātā laukumā.

Atsauces
E2b9b99dbe0fe5974689a8411093d1572f5fb64d