Latgales dati

1973. gada 29. marts

Izdots Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija DEKRĒTS par dažu Latvijas PSR ciemu padomju likvidēšanu, izveidošanu un administratīvi teritoriālo robežu grozīšanu.
Tiek veidots jauns
administratīvais dalījums - Varakļānu ciems, atsevišķi nodala Varakļānu pilsētu un Varakļānu ciema padomi. Varakļānu ciema padomē ietilpst Varakļānu pilsētas lauku teritorija un apmēram puse no Stirnienes ciema padomes teritorijas. Šīs izmaiņas saistītas ar kolhoza robežu maiņu.
Varakļānu ciema padomes priekšsēdētāji:
Jānis Stafeckis (1973. – 1974.)
Roberts Kokars (1974. – 1979.)
Jānis Siliņš (1980. – 1990.)
Jānis Bārbals (1990. – 2009.)
Ciema padomes sekretāres:
Ināra Poča (1973. – 1977.)
Genovefa Kokare (1978. – 2000.)
Rita Skurule (2001. – 2009.)

Atsauces