Latgales dati

1948. gada 23. oktobris

Latviešu katoļu biedrība Lielbritānijā (LKBL) dibināta Koventrijā. Iniciatori prāvests Jāzeps Savickis un Aleksandrs Sprūdžs.
Biedru skaits 60. gados vaira nekā 360.
Biedrības vadītāji:
Aleksandrs Sprūdžs — divus gadus;
Kazimirs Ivanāns — divus gadus;
Kazimirs Putrāns — gadu;
Pēteris Pizičs — divus gadus;
Juris Vilkaušs — sešus gadus;
sākot ar 1962. gadu biedrību vadīja. Albins Kalvišs.
Biedrībai bija nodaļas Bradfordā, Notinghamā un Lesterā. Bradfordas nodaļa dibināta 1951. gada 1. aprilī. To vadījuši: Jānis Kokarītis, Broņislavs Puntužs, Ignats Zeps, Jāzeps Počs, Aloizs Svilāns, Antonija Odiņa. Notinghamas nodaļa dibināta 1956. gada 20. maijā. To vadījuši — Staņislavs Platacis, A. Rudzītis un patreiz — D. Čudars. Lesteres nodaļa dibināta 1963. g., to vada A. Gailis. Bez tam biedrībai ir kopas: Bedfordā — vada J. Salenieks; Korbijā — vada S. šostaks; Mančesterā — vada Valentīna Berga, un Londonā — vada J. Andrijānovs.

Atsauces
  • Gailis, A. “Latviešu katoļu biedrības Lielbritānijā 15 gadi.” Londonas Avīze. 1963. 18. oktobris.
  • Pauniņš, J. “Dievam un tēvzemei veltīts darbs.” Londonas Avīze. 1968. 11. oktobris.