Latgales dati

2013. gada 17. novembris

Viena no grāmatām - Maskavā izdotais rakstu krājums "Zaudētā kaimiņbūšana" ir vairāku Dienvidlatgales mutvārdu vēstures vākšanas ekspedīciju rezultāts. Ekspedīcijās 2011. un 2012. gadā devās muzejs "Ebreji Latvijā" sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Jūdaikas pētnieku un pasniedzēju augstskolās centru "Sefer" (Maskava). Krājumā ir apkopotas gan atmiņas par ebrejiem, gan arī priekšstati par ebreju kultūru, reliģiju, dzīvesveidu mūsdienu Latgales iedzīvotāju starpā. Pirms pasākuma internetā bija iepazīties ar krājuma digitālo versiju.

Atsauces