Latgales dati

1981. gada 14. jūlijs

J.Klīdzējs vēršas ar lūgumu sākt risināt jautājumu par F.Trasuna rehabilitāciju. Iesniegums - lūgums adresēts vaiŗākām latviešu emegrācijas organizācijām un preses izdevumiem. Šajā laikā notika Amerkas latviešu katoļu apvienības kongress.
Vēstulei bija paraksts - Jānis Klīdzējs no Sakstagala, Franča Trasuna pagasta.

Atsauces
  • Francis Trasuns. Viņa darbīgais mūžs un traģiskais noslēgums. Rakstu krājums. Sakārtojis J.Šķirmants. Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība, 1999. 144. - 146.lpp.