Latgales dati

1938. gada 14. jūnijs

Šajā dienā Valsts bibliotēkas biļetens savā izdevumā fiksēja, ka ir klajā nācis izdevums "Francis Trasuns. Dzīve un darbi. I" A.Gobas un A.Sprūdža sakārtojumā un redakcijā. Izdevumu sagatavoja Franča Trasuna piemiņas fonds. Metiens 1500 eks.
Kultūrvēsturnieks Alfrēds Goba apkopoja F.Trasuna dzīves sākumiem Sakstagalā līdz mūža noslēgumam 1926. gadā. Rakstnieks Alberts Sprūdžs apkopoja F.Trasuna rakstus, sākot no viņa referātiem Rīgas Latviešu biedrībā līdz rakstiem par valsts politiku.
1940. gada jūnijā iespiešanā bija izdevuma 2. sējums ar F.Trasuna lugām un fabulām. Viens no saglabātajiem eksemplāriem atrodas Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa nodaļā.
1999. gadā 1. sējumu atkārtoti izdeva Latgales kultūras centra izdevniecība Rēzeknē.

Dcaf30a62af595c82dabe46d36719804b00a76b8
09f7bfc60dc183903cc50ac9beeba21bf09fa39d