Latgales dati

2018. gada 16. janvāris

"Latgalīšu kulturys ziņu portala lakuga.lv" saturs tiek publicēts latgaliešu rakstu valodā. Portāla saturs atspoguļo latgaliskās kultūras aktualitātes un Latgales kultūras procesus mūsdienās un senatnē. Vienlaikus portāls ir platforma Latgales kultūras jaunrades procesā radīto vērtību tālākai izplatīšanai, sniedzot iespēju literātiem, mūziķiem un citām radošām personām iepazīstināt sabiedrību ar savu daiļradi.

Masu informācijas līdzekļa uzdevumi ir:
1) informēt un izglītot par latgaliskās kultūras aktualitātēm, atspoguļot Latgales kultūras procesus mūsdienās un senatnē;
2) stiprināt nacionālo un reģionālo identitāti;
3) veicināt Latgales kultūras atpazīstamību Latvijā un pasaulē;
4) saglabāt, attīstīt un popularizēt latgaliešu rakstu valodu.

Medija valoda ir latviešu (latgaliešu rakstu valoda kā vēsturisks latviešu valodas paveids).