Latgales dati

1967. gada 12. maijs

Latgaļu Pētniecības institūta kanādas kopa rīkoja Latgales kongresa 50 gadu atceri. Norises vieta - gleznotāja O.Zvīdra mājā.
Referēja:
LPI prezidents A.Batņa par kongresa norises apstākļiem,
LPI sekretārs T.Puisāns par Latgales kongresa apvienošanās noteikumiem,
A.Budže par latgaliešu sabiedrisko darbinieku ideālismu un aktivitātēm atmodas laikā.
Sanāksme nolēma vākt vēstures liecības, īpāsi kongresa dalībnieku atmiņas un tās iesūtīt A.Batņam Toronto.

Atsauces
  • P. K-s (Pēteris Kašs?). “LPI darbinīki atzeimoj Latgaolas vēsturyskō kongresa pīmiņu.” Dzeive, 1967. Nr. 84, 11.-12. lpp.