Latgales dati

2017. gada 5. decembris

Latvijas radio sāk Ingas Ābeles romāna "Klūgu mūks" radiolasījumus.

Ingas Ābeles romāns "Klūgu mūks" ir darbs par Latgali, tās atdzimšanas ceļu no Vitebskas guberņas līdz Latvijas brīvvalsts sastāvdaļai. Prototips - katoļu priesteris, ievērojamais valstsvīrs, kultūras un sabiedriskais darbinieks, pirmais Latgales latviešu baznīckungs Francis Trasuns.
Radiolasījumu veidojuši Anta Rugāte un režisors Juris Kalninš kopā ar plašu aktieru ansambli. No 5. decembra lasījums 19 daļās.
Piedalās: Anta Rugāte, Mārtiņš Brūveris, Uldis Dumpis, Juris Kalniņš, Jānis Kirmuška, Inga Misāne, Zigurds Neimanis. Komponists Juris Vaivods, skaņu režisors Anrijs Krenbergs, režisors Juris Kalniņš.

Atsauces