Latgales dati

2013. gada 26. septembris

Nolikumu apstiprināts Daugavpils pilsētas domes (priekšsēdētājs J. Lāčplēsis) sēdē.
Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padome ir konsultatīva institūcija, kura veicina valsts un Daugavpils pilsētas pašvaldības institūciju un amatpersonu vienotu darbību Daugavpils cietokšņa saglabāšanas, aizsardzības un attīstības jautājumos.
Pirms tam 5. septembrī Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas deputāti atbalstīja ierosinājumu izveidot Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padomi un minētās struktūras darba nolikumu.
.....
2013. gada 14. novembris - 1. sēde
2014. gada 14. februāris - 2. sēde.
2017. gada 13. decembris - 5. sēde (Promenādes būvprojekts, 8, bastiona kazemāti, par piemiņas vietu Stefanam Batorijam).
2019. gada 13. maijs -7. sēde (par Daugavpils valsts zonālā arhīva ēkas Komandanta ielā 9 nosiltināšanas projektu, par pārvietojamā suvenīru kioska un norādes ceļazīmju uzstādīšanu cietokšņa teritorijā, par pašvaldības īstenotajiem un plānotajiem projektiem cietokšņa saglabāšanai un tūrisma attīstībai, novadpētnieka J. Kivriņa vairāki saimnieciskā rakstura jautājumi).
......
2022. gada 28. februārīs - 12. sēde videokonferences režīmā

Atsauces