Latgales dati

1931. gada 28. marts

Rīgas domes vēlēšanām reģistrēti 37 saraksti. To vidū arī saraksts nr. 13. - Rīgas latgaliešu saraksts - "Rīgas latgaliešu strādnieku un darba inteliģences saraksts" (Rubulis).
Vēlēšanās 28.- 29. martā, latgaliešu saraksts ieguva 672 balsis. Sākotnēji paredzēja pat vienu vietu domē.
Sarakstā ieķlautās personas (tā laika rakstībā);
1201. Rubuļs Vladislavs.
1202. Grebežs Staņislavs.
1203. Māzers Oskars - no Līvāniem?
1204. Dzenis Antons, iespējams Antons Dzenis
1205. Skangals Jāzeps, iespējams J.Skangals
1206. Švirksts Juris.
1207. Barkans Vinca.
1208. Aizpurietis Aloizijs.
1209. Ancveriņš Jānis.
1210. Supe Jēzups.
1211. Punduris Jānis.
1212. Budže Aloizijs.
1213. Nagla Vilhelms.
1214. Dreimanis Staņislavs.
1215. Rode Antons.
1216. Nagla (Naglis) Miķelis.
1217. Valters Jānis.
1218. Miķanovs Ādolfs.
1219. Soms Jānis.
1220. Upenieks Vladislavs
1221. Vingra Jāzeps.
1222. Poļakovs Dominiks.
1223. Vasaraudzis Pēteris.
1224. Sārtaputnis Jānis.
1225. Putka Jānis.
1226. Keisters Broņislavs.
1227. Seimanis Juris.
1228. Justs Donats.
1229. Gritans Broņislavs.
1230. Ručevskis Staņislavs
1231. Joniškans Aloizijs.
1232. Daukste Alberts.
1233. Baltmanis Juris.
1234. Morāns Staņislavs.
1235. Skuķis Juris.
1236. Divre Anna.
1237. Svilāns Antons.
1238. Leimans Jānis.
1239. Skuteļs Salomeja.
1240. Rjaza Eduards.
1241. Veliks Jānis.
1242. Brenčs Aloizs.
1243. Zimels Antons.
1244. Rasnacis Voiciks.
1245. Vanags Ādams.
1246. Jaunušāns lgnatijs.
1247. Karčevskis Donats.
1248. Ivanovs Pavils.
1249. Vanags Vikentijs.
1250. Rūža Staņislavs.
1251. Vēvers Vikentijs.

Atsauces
  • “Kandidātu sarakstu rekordskaitlis Rīgas pils. domes vēlēšanās.” Latvijas Kareivis. 1931. 5. marts.
  • “Kas noskaidrojies Rīgas pilsētas domes vēlēšanās.” Latvijas Kareivis. 1931. 3. marts.
  • “Paziņojums Rīgas pilsētas iedzīvotajiem.” Valdības Vēstnesis. 1931. 13. marts.