Latgales dati

1917. gada 12. maijs

1917. gada 29. aprīlis pēc vecā stila
Latviešu zemnieku savienība dibināta 1917. gada 12. maijā (pēc vecā stila 29. aprīlī) Valkā, t i drīz pēc Latgales kongresa Rēzeknē.
Latgales kongresa rezolūcija bija ietverts 8.punkts:
"Kongress atzīst par nepieciešamu (Zemes?) Zemnieku savienības nodibināšanu Latgalē un izteic vēlēšanos, lai Pagaidu zemes padome, no savas puses, veicinātu tādas nodibināšanu."
Literatūrā ir atšķirīgi vērtēts kongresa ieteikums Pagaidu zemes padomei atbalstīt Zemnieku savienības dibināšanu Latgalē. M.Bukšs norāda, ka šai autoritatīvai sanāksmei īsti nepiederējās lemt par vienas partijas (Latgales Zemnieku savienības) dibināšanu (Dzeive, Nr. 82, 7. lpp.). Savukārt, T.Puisāns šo lēmumu vērtē kā reālu soli, lai iesaistītu Latgales lauksaimniekus un to interešu aizstāvjus politiskajā partijā, kas aptver visu Latviju. (Puisāns,T. Rēzeknes kongress 1917. gadā. Grām.: Latgale. Vēsturiskas skices. Toronto, 1988. 228. lpp.)
Zemnieku savieniības redzamākie darbinieki ārlietu ministrs bija Zigfrīds Anna Meierovics, apsardzības ministrs Jānis Zālītis, kuri piedalījās arī Latgales kongresā.