Latgales dati

2013. gada 16. maijs

Fonda dibināšanas sapulce notika Līvānos, Latgales mākslas un amatniecības centra telpās. Fonda dibinātāji ir 22 fiziskas personas no visiem pieciem novadiem – uzņēmēji, zemnieki, pašvaldību un sabiedriskie darbinieki.
Dibinātāji ievēlēja Viduslatgales Pārnovadu fonda direktoru. Šai amatā vienbalsīgi apstiprināta Valija Vaivode.
Viena no aktivitātēm - Lūgšanu brokastis.