Latgales dati

2011. gada 3. marts

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas nozares promocijas padomes sēdē 2011. gada 3.martā Alnis Stakle aizstāvēja promocijas darbu „Mediju kompetence ilgtspējīgā skolotāju izglītībā” pedagoģijas doktora grāda iegūšanai.

Atsauces