Latgales dati

2015. gada 22. maijs

Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātajā sēdē savu promocijas darbu „Latgales reģiona prese kultūrsociālajā telpā” veiksmīgi aizstāvēja un doktora zinātnisko grādu komunikācijas zinātnē ieguva Rēzeknes Augstskolas (RA) lektore un Reģionālistikas zinātniskā institūta zinātniskā asistente Sandra Murinska - Gaile.

Atsauces