Latgales dati

1979. gada 7. jūlijs

1979. gadā Latvijā 7 rajonos notika dziesmu svētki.
16.-17. jūnijā Preiļu rajona dziesmu svētki notika atjaunotajā estrādē.
7. - 8. jūlijā Ludza notika Latvijas pūtēju orķestru salidojums.

28522d9ed045c4aca94061adc5b6a4df25ec3579
8941d8d6c0ef307dfa749c96aa38e7af77e8e6ed
0ddf1ba50a836270506bc75c95281944884eb341