Latgales dati

1917. gada 8. maijs

1917. gada 25. aprīlī pēc vecā stila
No V.Seiles nepublicētajām atminām izriet, ka iepriekšējā vakarā notikusi Latgales kongresa rīcības komitejas sēde. Tajā lemts par kongresa priekšēdētāja ievēlēšanu. Par priekšsēdētāju ievēlēts apdomīgais un nosvērtais F.Trasuns. Aizrādīts, ka priekšsēdētājam jāļauj runāt arī citiem kongresa daļībniekiem.
Sēde notika viesnīcā "Venk", kur vēlāk bija izvietota Golandska tipogrāfija. Šajā pašā vietā bija iecerēta arī strēlnieku, kara ierēdņu sanāksne (pēc. F.Kempa iniciatīvas). Tā pārcelta uz citu vietu.

Atsauces