Latgales dati

1917. gada 2. novembris

1917. gada 20. oktobrī pēc vecā stila
5. armijas latviešu kareivju apspriede notika Daugavpilī 20.10 (2.11.) - 22.10 (4.11).1917. Sēde sasauca 5. armijas latviešu karavīru birojs.
Jautājumi:
1. Biroja locekļu pārvēlēšanas.
2. Satversmes sapulces vēlēšanas.
Piedalījās pārstāvji no 40 karaspēka daļām. Bija noteikts sūtīt 2 pārstāvjus no katras vienības. Kā viesi piedalījās vēl 5 latvieši. Laikrakstu ziņās minēti uzvārdi:
Līcis - biroja priekšsēdētāja biedrs,
Mieriņš - biroja loceklis
Reinsons - sapulces vadītājs
Birojs dibināts 1917. gada 24. maijā (6. jūnijs). Birojs centies uzņemt sakarus ar vietējo latviešu biedrību, bet politisko iemeslu dēļ tas nav izdevies.
5. armijas Kara komitejas priekšsēdētājs (uzvārds nav minēts) piedalījās 1917. gada decembra Latgales kongresā, apšaubījis tā leģitimitāti un aizgājis no sanāksmes.
Biroja vietā nolemts veidot Izpildu komiteju (25 locekļi).

Atsauces
  • Sproģis, J. “5. armijas latviešu sapulce.” Brīvais strēlnieks. 1917. 4. novembris.
81d5dda653678b401c6d902cc615867a6ea124bc