Latgales dati

1932. gada 8. maijs

Rīgā, latgaliešu pamatskolas telpās notika plaša Latgales studentu sapulce. Pārrunāts studentu stāvoklis, īpaši pēc mācību maksas palielinājumu (no 100 ls uz 200 ls).
No 8321 studentu kopskaita latgaliešu esot ap 250, no kuriem Universitāti gadā beidz tikai daži.

Atsauces
  • J. Ss (Soms, Jānis?). “Latgolas studentu vōrds jouzklausa!” Jaunais Vōrds. 1932. 26. maijs.