Latgales dati

1919. gada 5. jūlijs

1919. gada 5. jūlijā Rīgā ieradās divi jātnieku formējumi - Ziemeļlatvijas jātnieku vienība un pulkveža Baloža brigādes jātnieku divizions. Abi formējumi tika apvienoti.
Turpmāk 5. jūlijs bija 1. Jātnieku pulka svētku diena. Īpaši tā tika atzīmēta Daugavpilī - pulka dislokācijas vietā kopš 1921. gada.
- 1925. gadā pulkam piešķirts izjādes laukums "trīsstūri starp divām dzelzceļu līnijām un laukumu ap lopkautuvi".
1934. gada jūlijā - sakarā ar pulka 15 gadiem notika eskadrona pārgājiens no Jelgavas līdz Daugavpilij.

Atsauces
  • “1.Jātnieku pulka 20 gadi.” Kadets, 1939. Nr.6-7., 278.-279.lpp.
  • “Jāšus no Jelgavas līdz Daugavpilij un atpakaļ.” Latvijas Kareivis. 1934. 5. augusts.