Latgales dati

1906. gada 11. februāris

29.01.1906 / 11.02.1906
1906. gada sākumā Kalupes pagasta Plātera – Ziberga muižā tika izvietoti dragūni, kuri 29.janvārī/ 11.februārī uzbruka zemnieka Lazdāna mājai Kukļu sādžā. Dragūni nolaupīja Lazdānu ģimenes visu mantu, piekāva saimnieku un abus viņa dēlus, bet māju nodedzināja. Vēlāk sakropļotos zemniekus aizveda uz Daugavpils cietumu un pa ceļam Jāni Lazdānu dragūni izrāva no pajūga un nošāva.
Kalupes pagasta vecākais (staršina) tolaik bija Staņislavs Plociņš, kuru zemnieki bija ievēlējuši 1905. gada 8. novembrī /21.novembrī. Līdz tam šajā amatā sešus gadus bija A.Ivbulis (Iyubuls).
Soda ekspedīcija nopēra vairākus zemniekus, arī S.Plociņu.
Pēc tam par Kalupes pagasta staršinu ievēlēja Staņislavu Kokinu.

Atsauces
  • Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmata /Galv. red.: S.Ziemelis (galv. red.) u.c. – 2., pārstr. un papild. izd. 1.sēj., 3.d. 1905. – 1907. gada revolūcija. Rīga: Liesma, 1983. 183.-184. lpp.
  • “Nu Kolupa.” Drywa. 1906. 4. maijs.
  • Babris J. 1905. - 1907. g. revolūcija Latgalē. Rīga: Latvijas Valsts izd., 1960. 159. lpp.
  • Latkovskis, D. Nacionā atmoda Latgalē. Modinātāji, darba veicēji. 2. daļa. Latgales kultūras centra izdevniecība, 2002. 65. lpp.;.