Latgales dati

1919. gada 29. decembris

Pārvaldes uzdevumi - pašvaldības un policijas veidošana, Satversmes sapulces vēlēšanu organizēšana.
1920. gada 8. janvārī Daugavpilī sāk darboties Latgales apgabala pārvalde.
1920. gada 9. janvārī izdota Latgales apgabala pārvaldes pirmā pavēle.
Pārvalde darbojās līdz 1920. gada 31. oktobrim.
Līdzīga institūcija darbojās arī Kurzemē un Zemgalē. Tās likvidēja līdz ar pastavīgu sakaru nodibināšanos ar galvaspilsētu. Tām bija jāsekmē arī policijas organizēšanos.