Latgales dati

1959. gada 2. decembris

Šī datuma ziņa: Latvijas laikraksti "Cīņa" un "Padomju Jaunatne" vienlaicīgi ievietoja rakstu "10 stundas cīnījās par alņa dzīvību". Tajā aprakstīts gadījums pie Kalupes ezera Saleniekos, kur ledū ielūza alnis. Palīgā alnim atsteidzies arteļa "Rainis" kolhoznieks Eduards Paukšte, kurš ar saviem palīgiem pēc ilgāka laika izvilcis alni no ezera un pagaidām to ievietojis kūtī. Kad alnis atžirdzis, tas tika palaists brīvībā. Izrādījās, ka izglābtais atkal steidzies uz ezeru, jo pāri tam gājusi alņa taka. Alni izdevies apturēt.
Notikuma aprakstam pievienota fotogrāfija ar ielūzušu alni.

Atsauces
  • Siminčiks, P. “10 stundas par alņa dzīvību.” Padomju Jaunatne. 1959. 2. decembris.
  • Siminčiks, P. “10 stundas par alņa dzīvību.” Cīņa. 1959. 2. decembris.
  • Siminčiks, P. “10 stundas par alņa dzīvību.” Brīvā Venta, Ventspils. 1959. 8. decembris.
E6e33764df2691b0d6838256e8a0bfb36b16cbed