Latgales dati

1954. gada 11. augusts

Parakstīts akts par 24 dzīvokļu ( 3 stāvi) mājas pieņemšanu un īrnieku saraksta apstiprināšanu.
Arhīva lietā ir minēti 15 īrnieki un to ģimenes, kā arī 9 dzīvokļi. Vairāki dzīvokļi ir komunāla tipa. Mājas īrnieku sarakstā - padomju iestāžu darbinieki, Daugavpils teātra aktieri un režisori, Pedagoģiskā institūta docētāji, pilsētas mākslinieki.
Vienlaicīgi ir publicēts to īrnieku saraksts, kuriem piešķirta apdzīvojamā platība tajās dzīvesvietās, kuru īrniekiem piešķirti dzīvokļi 5. augusta ielā 13.
Šodien tā ir Vienības iela 8.

Atsauces
  • Latvijas Nacionālā arhīva Daugavpils valsts zonālais arhīvs, 202.f. (Daugavpils pilsētas izpildkomitejas lēmumi un protokoli), 1. apr., 92. l., 6. - 10. lp.